What is cancer?

What is cancer?

Cancer is a disease of our body’s cells – the tiny building blocks that make up the organs and tissues of our bodies.
Normally our cells grow and divide in an orderly way. Cells receive signals from the body telling them when to divide and grow. When a cell is no longer needed or gets damaged, it gets a signal to stop working and die.
The process of making new cells is controlled by a small number of important genes – the codes that tell our cells how to grow and behave. Sometimes these genes are damaged. If a cell is unable to repair damage to a gene, it may begin to grow in an uncontrolled way.If damaged cells keep dividing and making more abnormal cells, they will eventually form a lump. This is how cancer begins.
He mate ki ngā pūtau tinana te matepukupuku – ko ngā poraka waihanga itiiti tērā ka waihanga i ngā whēkau me ngā kiko ki ō tātou tinana. I te nuinga o te wā, tipu ai, wehe whakatepe ai o tātou pūtau. Ka whiwhi tohu ngā pūtau mai i te tinana ki te aki i a rātou mō te wā me whakawehe, me te tipu hoki, Ka kore ana e hiahiatia te pūtau, ka tūkino rānei, ka whiwhi tohu ia kia mutu, kia mate hoki. Whakahaeretia ai te hātepe mō te waihanga i ngā pūtau hou mā ētahi ira hiranga, iti rawa – ko ngā tikanga e aki ana i ō tātou pūtau, pēhea tipu ai, pēhea te whano.
I ētahi wā ka kino ēnei ira. Ki te kore tētahi pūtau e āhei ki te whakatika i te kino kua puta ki te ira, tērā pea ka heahea te tipu. Ki te whakawehe haere tonu ngā pūtau kua tūkinotia me tā rātou mahi pūtau tino rerekē, a tōna wā ka puta he puku. Koinei te tīmatatanga o te matepukupuku.

Why you might have treatment

 

The aim of the treatment will depend on the type of cancer you have and how far it has spread. You may be given chemotherapy, immunotherapy or targeted treatment to:
• cure your cancer
• shrink the cancer before an operation
• help radiotherapy to work more effectively
• relieve some of the symptoms caused by your cancer
• reduce the possibility of your cancer coming back
• help you live longer.
Doctors will recommend the best treatment for you based on your cancer type and stage, your genetic make-up, your age and your general health. Because of this you may receive different treatments from someone else, even if their cancer type is the same type as yours.
Ka taunaki ngā rata i te maimoa pai rawa mōu e ai ki tō momo matepukupuku me te wāhanga kua eke atu, tō waihanga iranga,tō pakeke me tō hauora whānui. Nā tēnei, tērā pea ka rerekē tō maimoa ki tētahi atu, ahakoa rite tonu tō rātou momo matepukupuku ki tōu.

 

 

 

 

 


 

 

Leave us a message