Ngā whakamārama mō ngā whakatauki

Explanation of proverbs

The whakatauki (proverbs) below are followed by the English translation, then with an explanation in Māori and English.

The following text (except page numbers in bold) are indented:

From the section ‘Symptoms’

Tokotoko tao, kotahi te tūranga, tokotoko rangi ka

ngaro te kai, ka ngaro te tangata

The spear of wood, one at a thrust, the spear

of heaven, food disappears, people disappear.

Ki te patua te tangata me te tokotoko tao, ko te tangata

kotahi e mate ana, engari ki te patua e te tokotoko

rangi (arā ngā mate kōnene o tāwāhi) nui te ātetenga.

Only one person suffers from the blow of a wooden

spear, but the spear from heaven has widespread

effect – used in modern oratory in reference to

diseases which spread with devastating results.

From the section ‘Controlling the symptoms and effects of secondary breast cancer’

Haere e whai i te waewae o Uenuku, kia ora ai

te tangata

Go in search of the footprints of Uenuku, so that

humankind may be nurtured.

Ko tētahi kōrero, he tangata matau a Uenuku, a ko ia

te mea mōhio ki ngā huarahi whai oranga – nā reira

whāia ōna tapuwae.

It was known that Uenuku was a very wise person

who new the secrets of health, personal safety,

and welfare.

From the section ‘Relationships and sexuality’

Māna anō e whakamāui ake

May the person be restored to health.

He kōrero tēnei e tūmanako ana ka puta he oranga

ki te tangata.

This is often heard when someone is suffering

a serious illness.

From the section ‘Complementary and alternative therapies’

Tauārai i te pō, titoko i te ao mārama

Screen from Hades, prolonger of life.

He kōrero mō rātou ka tere huri ki te āwhina

i te tangata.

Applied to one who is quick to turn to assist people

in need/danger.

Leave us a message